Lezen

Als het technisch lezen stagneert is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Bij Juf in Beeld wordt er na vaststelling van de beginsituatie en afhankelijk van de onderwijsbehoeften gekozen voor een passende leesdidactiek. Er wordt gebruik gemaakt van één of meerdere leesmethodieken:

Lezen moet je doen
Een complete leesmethodiek die gebruik maakt van
het semi-pictoschrift en de klankgebaren.
www.lezenmoetjedoen.nl
Leesbalans
Een leesprogramma gemaakt
voor leerlingen met dyslexie.
www.delubas.nl
Toch nog leren lezen
Een methode die uitgaat van het nauwkeurig en
niet spellend lezen.
www.tnl.nl
Letterklankstad
een decoderende leesmethode, voor de visuele leerling.
www.letterklankstad.nl
Lezen moet je doen
Een complete leesmethodiek die gebruik maakt van
het semi-pictoschrift en de klankgebaren.
www.lezenmoetjedoen.nl
Leesbalans
Een leesprogramma gemaakt
voor leerlingen met dyslexie.
www.delubas.nl
Toch nog leren lezen
Een methode die uitgaat van het nauwkeurig en
niet spellend lezen.
www.tnl.nl
Letterklankstad
een decoderende leesmethode, voor de visuele leerling.
www.letterklankstad.nl