Beelddenken

Vanaf de geboorte zijn we allemaal visueel ingesteld en denken we in beelden, rond de kleuterleeftijd komt hier het talige denken bij. Rond het 6e /7e jaar heeft het taaldenken het visuele denken voor een groot gedeelte overgenomen en ontstaat er een voorkeur voor het denken in taal. Er zijn ook kinderen die een voorkeur blijven houden voor het denken in beelden. Elke manier van denken heeft sterke punten en het is mooi als we in staat zijn om deze verschillende manieren kunnen van denken en leren kunnen combineren. Maar er zijn ook kinderen die door hun sterke voorkeur voor het denken in beelden belemmeringen ondervinden binnen ons op taal gericht onderwijs.

Het is goed om te weten of het beelddenken de oorzaak is van het anders leren van uw kind, zodat hier rekening mee gehouden kan gaan worden in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en verwerkt.

Het beelddenken kan ook een gevolg zijn van andere leerproblemen, ook dan kan het wijs zijn om dit verder te laten onderzoeken.

Als u uw kind herkent in de kenmerken van een beelddenker en u wilt weten of uw kind een beelddenker is, dan kan er een individueel diagnostisch onderzoek afgenomen worden. Hierbij wordt het wereldspel van Nel Ojemann gebruikt om te zien of het kind bouwt/speelt als een beelddenker. Daarnaast worden een aantal diagnostische testen afgenomen op het gebied van lezen, spellen en rekenen. Een non-verbale test wordt gebruikt om de mate van het ruimtelijk inzicht te testen. Door een juiste interpretatie van de combinatie van gegevens, kan er vastgesteld worden of uw kind een beelddenker is.

Als blijkt dat uw kind denkt en leert als een beelddenker, is het belangrijk om te weten hoe uw kind verder geholpen kan worden bij het leren. Ook de leerkracht van uw kind zal willen weten, wat een juiste aanpak is. In het onderzoeksverslag worden daarom adviezen gegeven, die goed aansluiten bij de manier van leren van uw kind.

Naast de mogelijkheid om een onderzoek af te laten nemen, kan er R.T. gegeven worden door juf in beeld. Bij deze lessen wordt er samen gezocht naar de meest effectieve manier van lesgeven, zodat leermoeilijkheden zullen verminderen. Dit gaat in nauw overleg met de ouders, zodat er thuis meegewerkt kan worden en het leerproces sneller zal gaan.

U kunt voor meer informatie contact met mij opnemen.