welkom

juf in beeld

training en begeleiding in het onderwijs

Juf in beeld is een r.t.-praktijk voor kinderen en geeft daarnaast training en begeleiding in het onderwijs.

Juf in beeld is vooral gericht op het leren lezen, het juist leren spellen en het automatiseren van het rekenen.

Het doel voor juf in beeld is om leermoeilijkheden te verkleinen of op te heffen.

Juf in beeld maakt gebruik van methodes die aansluiten bij de sterke punten van uw kind.

 

Hoe werkt juf in beeld?

 

Juf in beeld is actief als remedial teacher voor kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar.

 

Juf in beeld is gecertificeerd om een individueel diagnostisch beelddenkonderzoek af te nemen en kan handvaten bieden in het omgaan met het beelddenken. De lijst met kenmerken beelddenkers geeft een overzicht hoe beelddenkers denken en handelen. Met de signaleringslijsten is het mogelijk om te kijken in hoeverre uw kind een beelddenker zou kunnen zijn. Een beelddenkonderzoek bestaat uit het bouwen met het wereldspel, een pedagogisch - en een didactisch onderzoek.

 

Juf in beeld heeft ervaring in het werken met verschillende methodes en zet deze kennis en materialen in om het leerdoel te bereiken bij de kinderen die begeleidt worden.

Door te meskeren wordt de samenwerking van de linker- en de rechterhersenhelft gestimuleerd, veel tweehandige oefeningen hebben hetzelfde effect. Een goede motoriek heeft een positieve invloed op het leren lezen, spellen en rekenen. De methode Toch Nog Leren Lezen is geschikt voor kinderen die stagneren in het aanvankelijk leesproces (avi M3, E3, M4), door een totaal andere aanpak (niet spellend, niet radend) is het mogelijk om in anderhalf jaar tijd tot avi E5 te komen met lezen.

Een andere methode die gebruikt kan worden om te leren lezen is Lezen Moet Je Doen, hierbij wordt gebruik gemaakt van picto's en klankgebaren. Lezen Moet Je Doen is zeer geschikt voor kinderen die nog moeten beginnen met het leren lezen en wordt ook gebruikt in het speciaal onderwijs.

Pi-spello is een methode speciaal gemaakt voor iedereen die moeite heeft met de juiste spelling van woorden. Er wordt met kleuren en klankgroepen gewerkt, zodat kinderen zonder woordbeeld toch goed kunnen spellen.

Het programma Rekensprint en Met Sprongen Vooruit wordt ingezet om beter te leren rekenen, visuele ondersteuning en veel bewegen bevorderen het inzicht en het leerproces.

 

Juf in beeld is trainer van de lerenlerenmethode. Deze methode is bedoeld voor kinderen en tieners die bij het leren gebruik willen maken van hun sterke punten als beelddenker, zodat ze beter leren omgaan met hun voorkeur voor het visuele leersysteem.

 

Daarnaast is Juf in beeld actief als trainer in het onderwijs en geeft voorlichting over beelddenken en het gebruik van methodes.

Mijn naam is Lineke van Oostrum, onder 'wie ben ik' leest u meer over mij. En voor informatie over de kosten en contact, verwijs ik naar tarieven.

 

 

 

 

 

 

 

juf in beeld - Marslaan 72 - Nieuw-Lekkerland KVK 57059578 lineke@jufinbeeld.nl